KOLEJNE ZAPISY NA OKRES STRAJKU !

KOLEJNE ZAPISY NA OKRES STRAJKU !

 

Szanowni Państwo,

W związku z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli informujemy Państwa, że istnieje możliwość zorganizowania w Przedszkolu Samorządowym w ZS w Wysokiej zajęć opiekuńczych dla 50 dzieci w godzinach 8:00 – 16:00. Opiekę nad Państwa dziećmi będą sprawować nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej oraz Wicedyrektorzy ds. Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola.

26 kwietnia do godz. 14.30 przyjmowane są zapisy na okres od 29.04 do 10.05 (telefonicznie pod nr 71 715 15 96).

 

Ponowna rekrutacja dotyczy również dzieci aktualnie zapisanych i uczęszczających do przedszkola.

 

Powyższa oferta skierowana jest wyłącznie do tych z Państwa, którzy nie mają żadnej możliwości zorganizowania opieki dla swoich dzieci.

 

O objęciu opieką we wskazanych dniach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku przedłużającego się strajku telefoniczne zapisy na kolejny tydzień będą dnia 10 maja w godzinach pracy sekretariatu.

 

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i okazane wsparcie w tym trudnym dla Nas i dla Państwa czasie.

 

Dyrektor ZSP w Wysokiej

Halina Frodyma

 

Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola

Joanna Grabowska