OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Od 11 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 (w związku z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli) informujemy Państwa, że istnieje możliwość zorganizowania w Przedszkolu Samorządowym w ZSP w Wysokiej zajęć opiekuńczych dla 25 dzieci w godzinach 8:00 – 16:00. Opiekę nad Państwa dziećmi będą sprawować nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej oraz Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola.

Powyższa informacja skierowana jest wyłącznie do tych z Państwa, którzy naprawdę nie mają żadnej innej możliwości zorganizowania opieki dla swoich dzieci. O objęciu opieką we wskazanych dniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy bardzo o zgłoszenia telefoniczne - nr telefonu 71 715 15 96 w dniu 10.04.2019 r. do godziny 16.00.

Dnia 18 kwietnia (czwartek) otrzymają Państwo informację o organizacji opieki nad dziećmi od dnia 23 kwietnia (wtorek).

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i okazane  wsparcie w tym trudnym dla Nas i dla Państwa  czasie.

Dyrektor ZSP w Wysokiej

Halina Frodyma

 Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola

Joanna Grabowska