ogłoszenie w sprawie rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo

Informujemy, że Przedszkole Samorządowego w ZSP w Wysokie w uzgodnieniu z organem prowadzącym nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się wraz z oddaniem do użytku nowego obiektu przedszkolnego przy ulicy Radosnej.