Ogłoszenie - zapisy na okres strajku

Ponowne zapisy na okres strajku !

Szanowni Państwo,

W związku z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli informujemy Państwa, że istnieje możliwość zorganizowania w Przedszkolu Samorządowym w ZS w Wysokiej zajęć opiekuńczych dla 50 dzieci w godzinach 8:00 – 16:00. Opiekę nad Państwa dziećmi będą sprawować nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej oraz Wicedyrektorzy ds. Pedagogicznych Szkoły Podstawowej   i Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola.

Dnia 19.04.2019 mamy możliwość zapewnienia opieki kolejnej grupie 25 dzieci.

Zgłoszenia dzieci do nowej grupy prosimy kierować telefonicznie do sekretariatu przedszkola dnia 18 kwietnia do godz. 16.00.

19 kwietnia do godz. 16.00 przyjmowane są zapisy na okres od 23 do 26 kwietnia (telefonicznie pod nr 71 715 15 96).

Ponowna rekrutacja dotyczy również dzieci aktualnie zapisanych i uczęszczających do przedszkola.

Powyższa oferta skierowana jest wyłącznie do tych z Państwa, którzy nie mają żadnej możliwości zaorganizaowania opieki dla swoich dzieci.

O objęciu opieką we wskazanych dniach decyduje kolejność zgłoszeń.n

W przypadku przedłużającego się strajku telefoniczne zapisy na kolejny tydzień będą dnia 26 kwietnia w godzinach pracy sekretariatu.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i okazane  wsparcie w tym trudnym dla Nas i dla Państwa  czasie.

Dyrektor ZSP w Wysokiej

Halina Frodyma

 Wicedyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola

Joanna Grabowska