Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Szanowni Państwo

Przypominamy że w dniu 06.05.2022 mija termin złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola. Nie złożenie dokumentu w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.