PRZYPOMNIENIE o składaniu dokumentów

PRZYPOMNIENIE o składaniu dokumentów– rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Szanowni Państwo,

zbliża się 8 kwietnia 2022 r. -  koniec terminu rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

Przypominamy

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz załącznikami należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie do 8 kwietnia 2022r.

Złożenie wniosków z załącznikami  jest możliwe poprzez:

ePUAP przedszkola lub szkoły podstawowej (komplet wypełnionych i podpisanych wniosków z załącznikami);

adres e-mail przedszkola lub szkoły podstawowej (komplet wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych wniosków z załącznikami w wersji .pdf);

wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do skrzynki podawczej, która zostanie wystawiona w holu lub przy wejściu do przedszkola / szkoły podstawowej.