Wnioski rekrutacyjne

Przypominamy osobom, które zarejestrowały w systemie elektronicznym wniosek rekrutacyjny do przedszkola, o konieczności złożenia papierowej wersji dokumentu wraz z załącznikami w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 12.04.2023