ZATRUDNIMY NAUCZYCIELI!!!

Zatrudnimy:

- nauczycieli wychowania przedszkolnego,

- pedagogów specjalnych,

- psychologów,

- nauczycieli języka angielskiego.

 

Najlepsze warunki zatrudnienia na Dolnym Śląsku:

- dodatek za wychowawstwo w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w wysokości 950 zł miesięcznie na jednego wychowawcę,

- dodatek za wychowawstwo w szkole podstawowej w wysokości 650 zł,

- wysokie dodatki motywacyjne,

- dodatek wiejski 10% wynagrodzenia zasadniczego,

- nagrody.

 

Ponadto:

- w placówkach przedszkolnych 4 tygodniowa przerwa wakacyjna,

- bogate wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

- wsparcie finansowe w podnoszeniu kwalifikacji.