II Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ku wolności”.

II Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ku wolności”

Dnia 14 listopada br. odbył się w naszej szkole II Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej
„Ku wolności”. Celem konkursu była popularyzacja pieśni patriotycznych z różnych okresów historycznych, wzbudzanie uczuć patriotycznych, kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i o ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność. Konkurs miał również
na celu promowanie i rozwój zamiłowania do śpiewu. W konkursie wzięli udział uczniowie z naszej szkoły, jak również ze Szkoły Podstawowej im. Unicef z Bielan Wrocławskich, ze Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Mazowieckiego z Tyńca Małego, ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców
i Podróżników z Kobierzyc oraz z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. W konkursie wzięło udział blisko trzydziestu uczestników.

Na początku konkursu głos zabrała pani Dyrektor Halina Frodyma, która powitała wszystkich zgromadzonych i życzyła im wspaniałych wystąpień. Młodzi artyści zaprezentowali piękne utwory nawiązujące do historycznych wydarzeń naszej Ojczyzny. Po zakończonych wystąpieniach,
na uczestników czekał słodki poczęstunek, a Szkolna Komisja Konkursowa miała trudne zadanie wyłonienia zwycięzców, gdyż każde wykonanie pieśni patriotycznej było wspaniałym występem. Wyniki konkursu ogłosiła pani Wicedyrektor Agnieszka Zięba, która wręczając dyplomy i nagrody, gratulowała każdemu uczestnikowi wspaniałego występu.

Organizatorami tego wydarzenia były panie: Joanna Gładysz i Natalia Wyszyńska. 

 

W kategorii klas I – III wyniki przedstawiają się następująco:

 

I miejsce:

- Nela Firnys z klasy II z naszej szkoły;

II miejsce:

- Sara Dymarek z klasy I z naszej szkoły;

III miejsce:

- Matylda Miazga z klasy  II z SP z Bielan Wrocławskich;

 

Wyróżnienie otrzymał:

- Dominik Kulej – Klimczak z klasy III z naszej szkoły;

 

W kategorii klas IV – VIII wyniki przedstawiają się następująco:

 

I miejsce ex aequo:

- Liliana Wróbel z klasy IV z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury;

- Kamila Dańkowska z klasy VI z naszej szkoły;

II miejsce ex aequo:

- Jacek Glinicki z klasy VI z SP z Bielan Wrocławskich;

- Maria Stryjakiewicz z klasy VI z SP z Bielan Wrocławskich;

III miejsce ex aequo:

- Matsvei Ausiyevivch z klasy VI z naszej szkoły;

- Hanna Mych z klasy VII z naszej szkoły;

Wyróżnienia otrzymali:

- Wiktoria Łukaszewska z klasy IV z SP z Kobierzyc; 

- Zofia Kądziela z klasy IV z SP z Kobierzyc;

- Agnieszka Rzepka z klasy V z SP z Kobierzyc;

- Filip Kuzara z klasy V z SP z Kobierzyc;

 - Zofia Kobryń z klasy VI z SP z Kobierzyc;

- Martyna Węgłowska z klasy VI z SP z Kobierzyc;

- Julia Polańska z klasy IV z SP z Bielan Wrocławskich;

 

Opr. Joanna Gładysz