Jodek potasu - informacje.

Szanowni Państwo,

W związku z pismem od Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym potencjalnego zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym, trwają przygotowania do dystrybucji tabletek jodku potasu. To standardowe procedury, podjęte w ramach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Jodek potasu to środek blokujący w organizmie wchłanianie radioaktywnego jodu. Tabletka chroni przede wszystkim przed chorobami nowotworowymi, będącymi konsekwencjami promieniowania. Odpowiednio wczesne przyjęcie tabletek z jodkiem potasu wypełni tarczycę stabilnym jodem, zapobiegając nagromadzeniu się w niej jodu radioaktywnego.

W przypadku skażenia radiacyjnego ważny jest czas podania preparatu, dlatego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie Państwa zgody na wydanie Waszemu dziecku tabletki jodku potasu na terenie szkoły czy przedszkola.

Proszę, aby maksymalnie do piątku (07.10.2022r.) wypełnioną zgodę przekazać wychowawcy. Dokumenty zostały przekazane dzieciom. Zgoda dostępna jest również w formie elektronicznej do pobrania na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest znikome, a tabletki  jodku potasu będą wydawane tylko na rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów lub zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego.