Konkurs ogólnopolski „Pokój w sercu - pokój na świecie” - sukces naszej uczennicy.

SUKCES NASZEJ UCZENNICY W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM

 

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej uczniowie moją możliwość rozwijania swoich talentów. Jednym z nich jest talent artystyczny, dzięki któremu uczennica naszej szkoły Kornelia Paszkowska z klasy III F zdobyła III miejsce w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: „Pokój w sercu - pokój na świecie”.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Współorganizatorzy to: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dzielnicowy Dom Kultury Węglin.

Warto dodać, że do Organizatorów wpłynęły łącznie 1 243 prace, w tym: 780 w kategorii plastycznej, 441 w kategorii literackiej oraz 22 w kategorii słowno - muzycznej.

Komisja konkursowa, której obrady trwały w dniach 10-30 kwietnia 2023 r., przyznała łącznie 65 nagród oraz 58 wyróżnień w trzech kategoriach.

Gala podsumowująca Konkurs z wręczeniem nagród odbędzie się 26 maja 2023 r. o godz. 12.00 w SP 50 w Lublinie.

W imieniu swoim oraz całej społeczności szkolnej gratuluję Kornelii oraz życzę dalszych sukcesów.

Opracowała

Joanna Gładysz