Oddział "0" - dyżur w sierpniu - informacja dla rodziców dzieci z Bielan Wrocławskich

Szanowni rodzice,

W sierpniu 2019r. ZSP w Wysokiej pełni dyżur zastępczy dla dzieci uczęszczających na codzień do oddziałów "0" w Bielanach Wrocłwaskich.

Rodzice chcący skorzystać z opieki w sierpniu w ZSP w Wysokiej proszeni są o wypełnienie karty zapisu (w załączniku).