Ogłoszenie - STRAJK NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania, w związku                                   z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli, nie będzie zapewniona opieka dla dzieci
w Przedszkolu Samorządowym w Wysokiej i nie będą się odbywały zajęcia  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej.

Informujemy, że przysługuje Państwu możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego wynikająca z przepisów prawa (dla dzieci do 8 r. ż. – druk Z-15).

O wszelkich zmianach i przerwaniu akcji strajkowej będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika Librus oraz komunikatem na stronie internetowej ZSP.

Jednocześnie informujemy, że egzamin ósmoklasistów odbędzie się zgodnie
z harmonogramem 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. na bloku „E”. Uczniowie klas ósmych przychodzą w tych dniach na godz. 8 rano. Zbiórka uczniów objętych egzaminem odbędzie się przy portierni głównej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wysokiej.