Program Stypendialny Horyzonty - informacja dla ósmoklasistów.