Rekrutacja dzieci spoza obwodu do klas I na rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem wolnych miejsc, nie będzie rekrutacji uzupełniającej.