Szanowni Rodzice

Sz. Rodzice

W dniach 20, 21 grudzień 2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe) zapewni Państwa dzieciom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom za wyrozumiałość i wsparcie w trudnym dla nas czasie. Jestem Państwu bardzo wdzięczna.

 

Przed nami święta Bożego Narodzenia. Proszę przyjąć serdeczne życzenia;

„Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje

Państwa pomyślnością i szczęściem."

 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia

Życzy Halina Frodyma

Joanna Grabowska, Magdalena Milczanowska, Magdalena Stachnik, Edyta Jęchorek.