Szkoła z misją - wyróżnienie.

Szanowni Państwo, 

W wielką radością  informujemy, ze Szkoła Podstawowa im J. Korczaka w ZSP w Wysokiej została odznaczona tytułem 

„SZKOŁA Z MISJĄ”.