Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów klas 4-8.

Szanowni Państwo, 

W załączeniu zajęcia rowijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów klas 4-8 - rok szkolny 2023-2024.