Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Szanowni Państwo,

działając zapobiegawczo i profilaktycznie na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, z tym, że od 16 marca szkoły i przedszkola będą zamknięte. Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawieszona jest działalność żłobków od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach oraz Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty www.kuratorium.wroclaw.pl/