ZSP zatrudni nauczycieli wychowania przedszkolnego

Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Wysokiej 

zatrudni nauczycieli wychowania przedszkolnego

w pełnym wymiarze godzin.

 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (zawierajace zgodę na przetwarzanie danych osobowych)

w sekretariacie szkoły, lub przesłanie ich drogą elektroniczną na adres: sekretariat-szkola@zspwysoka.pl