Patron szkoły

W roku szkolnym 2017/2018 społeczność naszej szkoły podjęła działania zmierzające w kierunku nadania imienia szkole. Posiadanie patrona sprawia bowiem, że placówka zyskuje swoistą tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych oraz otwiera nowe możliwości i przestrzeń realizacji założeń Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

8 lutego 2018 roku uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice wybrali Patrona Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Wybór nie był prosty. Rywalizowały ze sobą niekwestionowane autorytety życia społecznego , osoby znane i uznane nie tylko w Polsce, ale i na świecie oraz symbole, do których jesteśmy szczególnie przywiązani – św. Jan Paweł II, Władysław Bartoszewski, Adam Mickiewicz, Janusz Korczak i Orzeł Biały. Zdecydowanym faworytem okazał się Janusz Korczak, który uzyskał największą liczbę głosów.

Janusz Korczak tradycyjnie kojarzony jest z Holokaustem i gehenną warszawskiego getta, tymczasem wielkość Korczaka w pierwszej kolejności wyraża w dziele jego życia zawodowego, w którym połączył medycynę z wychowaniem dzieci. Na tym polu dokonał odkryć szczególnych, zdecydowanie przekraczających ramy swojego czasu. Dziś Janusz Korczak zaliczany jest w poczet największych pedagogów XX wieku. Oryginalność systemu korczakowskiego polega przede wszystkim na ciepłym, serdecznym klimacie jaki stworzył w swoich placówkach, na podmiotowym traktowaniu każdego wychowanka, stworzeniu mu warunków do szczęśliwego dzieciństwa i rozwoju do którego ma pełne prawo. Nowością było bogactwo i atrakcyjność środków i technik aktywizujących wychowawczo i angażujących moralnie dzieci. Korczak mówił „Przecież to największe szczęście żyć, pracować i walczyć, żeby lepiej było na świecie”. Według tej dewizy przeżył życie, pomagał dzieciom, walczył o ich prawa i lepsze jutro, leczył chorych, pomagał potrzebującym czasem z narażeniem własnego życia. Był człowiekiem skromnym, życzliwym, uczciwym, wrażliwym, szlachetnym symbolem wierności najwyższym nakazom moralnym, powołanym i oddanym sprawom dziecka, kształtującym myślenie i postawę pedagogiczną nauczycieli i wychowawców. Współczesny wychowawca może wiele zyskać jeśli zgłębi jego system i potrafi jego ideami wesprzeć swoje doświadczenia. Idee pedagogiczne Janusza Korczaka twórcze i nadal żywe pomagają wychowawcom w kształtowaniu nowych pokoleń. Wiele placówek przejęło i stosuje wiele elementów jego postępowania wychowawczego. Jednocześnie Korczak nie tylko daje dzieciom prawo do głosu, ale buduje narzędzia społecznej partycypacji dzieci: gazeta, samorząd, sąd koleżeński, dziecięce zapytania i prośby kierowane do urzędów i instytucji. Ten wątek grupowej partycypacji dzieci w życiu społecznym jest dzisiaj niezwykle istotny ze względu na budowanie społeczeństwa obywatelskiego.