Wizja

Wizja

      Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Umacniamy wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia. Rozwijamy i promujemy talenty i zdolności naszych uczniów. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Wspieramy rodziców we wszechstronnym rozwoju ich dzieci.
     Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Uczymy współpracy, demokracji, empatii i wytrwałości w dążeniu do celu. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, opartą na wzajemnej akceptacji, szacunku, współpracy i pomocy.