Akcja jak nie czytam jak czytam

12.06.2019 16:00 do 30.09.2019 16:00

Dnia 07 czerwca Zespół Szkolno-Przedszkolny włączył się do ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam jak czytam" - bicia rekordu czytania w jednym momencie. Celem zorganizowania akcji przez bibliotekę było upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie książek to fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. Do akcji przyłączyły się również uczniowie z oddziałów zerowych. W sumie w akcji wzięło udział 358 uczniów oraz 20 nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej.
Joanna Romulska