II Forum Samorządów Uczniowskich szkół Podstawowych Gminy Kobierzyce

1.04.2019 12:45 do 31.08.2019 12:45

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem. Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość, które są podstawą wszystkich praw człowieka. brpd.gov.pl 28 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej odbyło się II Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Gminy Kobierzyce „Szkoła to laboratorium demokracji”. Wysoka 2019 objęte Honorowym Patronatem Pana Ryszarda Pacholika Wójta Gminy. Tegoroczne obrady przebiegły pod hasłem – „ Nie ma dzieci, są ludzie”. Celem spotkania było zaprezentowanie dorobku samorządów uczniowskich i wymiana doświadczeń na temat rozwoju działalności uczniowskiej w kontekście znajomości i propagowania praw dziecka oraz idei wolontariatu. Gościli u nas Opiekunowie i Przedstawiciele SU Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich i Szkół Podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim i Pustkowie Żurawskim. Wspólnie obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez Koło Teatralne i chór Szkoły Podstawowej w Wysokiej, a następnie przedstawiciele Samorządów Uczniowskich przedstawili bardzo ciekawe prezentacje ilustrujące ich wielorakie i pełne pomysłów działania.