CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN

CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN

1) Wyprawka przedszkolaka:
a) Buty zmienne, wygodne, aby dziecko umiało je sobie samodzielnie zdjąć i założyć (najlepiej na białej nie brudzącej podeszwie);
b) Wygodna i przewiewna odzież oraz ubranie na zmianę (spodenki, majtki, koszulka);
c) Chusteczki higieniczne w kartonowym pudełku;
d) Pasta i szczoteczka do zębów;
e) Strój sportowy na zajęcia sportowe w grupie.
*wyprawkę do zajęć plastyczno-technicznych zapewnia przedszkole

2) Prosimy aby po za dniami wyznaczonymi przez wychowawcę grupy nie przynosić zabawek z domu.

3) Prosimy czytać informacje zamieszczone na tablicach grupowych, tablicach informacyjnych oraz drzwiach.

4) Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 17.00. Ze względu na zachowanie odpowiedniego rytmu dnia oraz organizacji zajęć w grupie dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.20.

5) Sporadyczne spóźnienia dziecka zgłaszamy do godziny 8.20. na adres e-mail: sekretaria-przedszkole@zspwysoka.pl.

6) Prosimy pamiętać o obowiązku rejestracji wejścia i wyjścia dziecka za pomocą karty magnetycznej. Od momentu wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji wejść i wyjść nie ma obowiązku zgłaszania nieobecności dziecka w danym dniu.

7) Godziny posiłków: śniadanie 8.30-9.00, obiad 12.30-13.00, podwieczorek 14.30-15.00. Dzieci korzystające jedynie ze śniadania i obiadu należy odebrać do godziny 13.00.

8) W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej prosimy o powiadomienie przedszkola.

9) Konsultacje z nauczycielami oraz specjalistami należy umawiać drogą mailową

Adresy e-mail do specjalistów:
pedagogprzedszkolny@zspwysoka.pl
psychologprzedszkolny@zspwysoka.pl
logopedaprzedszkolny@zspwysoka.pl

Adresy e-mail do nauczycieli zostaną podane przez wychowawcę indywidualnie w każdej grupie.