INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo

Poniżej krótkie streszczenie zagadnień poruszanych na zebraniu ( w dniu 23.08.2022) dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

 

1. Wyprawka przedszkolaka:

  1. Buty zmienne, wygodne, aby dziecko umiało je sobie samodzielnie zdjąć i założyć (najlepiej na białej nie brudzącej podeszwie);
  2. Wygodna i przewiewna odzież oraz ubranie na zmianę (spodenki, majtki, koszulka);
  3. Chusteczki higieniczne w kartonowym pudełku (u dzieci młodszych wilgotny papier toaletowy- po uzgodnieniu z wychowawcą);
  4. Pasta i szczoteczka do zębów (w terminie późniejszym-wskazanym przez wychowawcę);
  5. Strój sportowy na zajęcia sportowe w grupie (dzieci 5 i 6 letnie)

*wyprawkę do zajęć plastyczno-technicznych zapewnia przedszkole ze środków własnych

2. Podstawowymi kanałami dystrybucji informacji dotyczących pobytu dzieci w przedszkolu są: strona https://www.zspwysoka.pl/przedszkole, platforma e-przedszkolem, e-mail sekretariatu przedszkola sekretariat-przedszkole@zspwysoka.pl, telefon 717151596 oraz e-mail grupowy wskazany przez wychowawcę

3. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 17.00

4. Sekretariat przedszkola jest czynny od 7.00 do 15.00

Ze względu na zachowanie właściwego rytmu dnia oraz organizacji zajęć w grupie, dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.20. (godzina liczenia dzieci do posiłku)

 

5. Spóźnienia dziecka (sporadyczne, losowe sytuacje) zgłaszamy do godziny 8.20. na adres e-mail: nieobecnosci@zspwysoka.pl.

6. Prosimy pamiętać o obowiązku rejestracji wejścia i wyjścia dziecka za pomocą karty magnetycznej. Od momentu wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji wejść i wyjść nie ma obowiązku zgłaszania nieobecności dziecka w danym dniu. Rodzice którzy nie zarejestrują wejścia/wyjścia dziecka za pomocą karty ponoszą odpłatność za cały dzień pracy przedszkola (6.30-17.00)

7. Godziny posiłków:

  1. Dzieci od 4 do 6 roku życia:

śniadanie 8.30-9.00, obiad 12.30-13.00, podwieczorek 14.30-15.00.

Dzieci korzystające jedynie ze śniadania i obiadu należy odebrać do godziny 13.00

  1. Dzieci 3 letnie:

śniadanie 8.30-9.00, obiad I danie 11.30-11.50, obiad II danie 14.00-14.20, podwieczorek 15.30-15.50

 

8. Prosimy nie odbierać dzieci 3 letnich w trakcie trwającego leżakowania tj. między godziną 12.00 a 13.30, dzieci starsze prosimy odbierać nie wcześniej niż o godzinie 13.00

9. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej prosimy o powiadomienie przedszkola.

10. Konsultacje z nauczycielami oraz specjalistami należy umawiać drogą mailową

Adresy e-mail do specjalistów:

pedagogprzedszkolny@zspwysoka.pl

psychologprzedszkolny@zspwysoka.pl

logopedaprzedszkolny@zspwysoka.pl

Adresy e-mail do nauczycieli zostaną podane przez wychowawcę indywidualnie w każdej grupie w trakcie zebrania.

11.O zebraniach z wychowawcą grupy zostaną Państwo powiadomieni w terminie późniejszym.

12. Rodziców dzieci, które jeszcze nie rozstały się z pampersem prosimy o przyprowadzanie dziecka bez pieluszki, ale z większym zapasem rzeczy na zmianę.

13. Dziecko przynosi  jedną zabawkę (np. pluszak, lalka, auto) w jeden dzień ustalony przez wychowawcę na pierwszym zebraniu (prosimy nie przynosić do przedszkola klocków oraz zestawów zabawek). Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko zabawki.

14. Na upoważnieniu do odbioru dziecka należy wpisać wszystkie osoby pełnoletnie, które będą odbierać dziecko z przedszkola, łącznie z rodzicami. Upoważnienie jest ważne przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. Prosimy uczulić wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka aby miały przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i okazywały go na żądanie nauczyciela lub pomocy nauczyciela odprowadzającej dziecko.

15. Wszelkie zmiany adresu zamieszkania muszą być zgłaszane w sekretariacie przedszkola. Zmiana miejsca zamieszkania na miejscowość poza gminą Kobierzyce nie równoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy uczniów.

16. W przypadku stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej fakt ten należy zgłosić do dietetyka i potwierdzić zaświadczeniem od lekarza pediatry lub alergologa celem wdrożenia w przedszkolu odpowiedniej diety. 

17. Zaświadczenie, że dziecko powinno uczęszczać na gimnastykę korekcyjną należy dostarczyć do 23.09.2022. Honorowane będą aktualne zaświadczenia od lekarza pediatry, neurologa lub ortopedy z zaznaczonym rozpoznaniem wady postawy.

18. Jeśli dziecko posiada aktualne orzeczenia lub opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej należy je dostarczyć do 16.09.2022 do sekretariatu przedszkola.

Kartę informacyjną pobytu dziecka w przedszkolu (dokument zastąpił umowę o świadczenie usług przedszkola) należy wypełnić czytelnie w 3 egzemplarzach i dostarczyć do dnia 26.08.2022 do sekretariatu przedszkola (można zostawić nauczycielowi w czasie zajęć otwartych). 

Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola należy dostarczyć najpóźniej 1 września 2022