Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w ZSP w Wysokiej została zakończona. Przedszkole nie posiada wolnych miejsc na rok szkolny 2024/2025