ANULOWANE Zapisy na zajęcia opiekuńcze w terminie 6-10 maja 2019

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM STRAJKU PONIŻSZE OGŁOSZENIE JEST NIEAKTUALNE

Ponowne zapisy na okres strajku !

Szanowni Państwo,

W związku z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli informujemy Państwa, że istnieje możliwość zorganizowania w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej zajęć opiekuńczych dla 50 dzieci z klas I-III w godzinach 8:00 – 16:00.

Opiekę nad Państwa dziećmi będą sprawować nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej oraz Wicedyrektorzy ds. Pedagogicznych Szkoły Podstawowej oraz delegowani pracownicy KOK.

26 kwietnia (wyłącznie) do godz.15.30 przyjmowane będą zapisy na okres od 06 do 10 maja (telefonicznie pod nr 71 715 15 99)

Ponowna rekrutacja dotyczy również dzieci aktualnie zapisanych  i uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Powyższa oferta skierowana jest wyłącznie do tych z Państwa, którzy nie mają żadnej możliwości zorganizowania opieki dla swoich dzieci.

O objęciu opieką we wskazanych dniach decyduje kolejność zgłoszeń.

O wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły będę Państwa informować na bieżąco.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i okazane  wsparcie w tym trudnym dla Nas i dla Państwa  czasie.

Dyrektor ZSP w Wysokiej

Halina Frodyma