Dzień Edukacji Narodowej.

14 października 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej  odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas VII wraz nauczycielami: Izabelą Skałka, Kamilą Nazarkiewicz, Magdaleną Basiuk, Moniką Wilczyńską oraz Renata Błahutą przygotowali krótki program artystyczny. Poprzez taniec, teatr, piosenki oraz grę na klawiszach młodzi artyści pokazali swoje zdolności rozbawiając tym samym publiczność.

 Wiele ciepłych słów w kierunku grona pedagogicznego popłynęło z ust przedstawicieli Rady Rodziców, którzy na ręce pani dyrektor Haliny Frodymy złożyli kwiaty. Swoją obecnością, uroczystość tę uświetnili także zaproszeni goście: Pan Ryszard Pacholik – wójt gminy Kobierzyce oraz Prezydium Rady Rodziców. Przedstawiciele władz gminnych życzyli wszystkim uczniom sukcesów w nauce, a pracownikom radości i satysfakcji z wykonywania zawodu nauczyciela. Do życzeń dołączyła się również Pani Dyrektor Halina Frodyma dziękując jednocześnie wszystkim pracownikom za dotychczasowy trud włożony w funkcjonowanie placówki.

Wicedyrektor ds. pedagogicznych mgr Magdalena Witoń