Euroweek.

Jednym z ważniejszych zadań szkół jest promowanie wśród uczniów nauki języków obcych oraz uczynienie z niej przyjemnego i efektywnego procesu. Aby osiągnąć ten cel, należy dążyć do uatrakcyjnienia sposobów nauczania, dlatego w kwietniu uczniowie trzech klas siódmych Szkoły Podstawowej w Wysokiej wzięli udział w pięciodniowych warsztatach wyjazdowych Euroweek.

Kolejny krok, jaki podjęła nasza szkoła, to zorganizowanie dla uczniów zajęć językowych w dniach 19-20 czerwca. Ich celem  było doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, intelektualnych oraz twórczych.

Warsztaty poprowadziły fantastyczne wolontariuszki fundacji Euroweek, dzięki którym dzieci klas 4-7 odbyły piękną podróż po innych kontynentach.

W czasie dwudniowego pobytu wolontariuszek uczniowie poznali historię, kulturę oraz tradycje Filipin, Peru oraz Zimbabwe. Wzięli udział w grach i zabawach wymagających integracji i współpracy. Ponadto uczestniczyli w aktywnościach, które wymagały kreatywności i umiejętności prezentacji, np. stworzenie reklamy przypadkowego produktu, przedstawienie wylosowanego miejsca w Polsce czy odgrywanie ról.  

Zajęcia były doskonałym sprawdzianem umiejętności językowych. Udział w nich zmuszał dzieci do przełamania strachu przed popełnieniem błędów w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczniowie przekonali się, że w dobrej komunikacji liczy się praktyka i chęci, a drobne błędy językowe nie stoją na przeszkodzie, aby poznać kogoś interesującego, poszerzyć swoją wiedzę czy po prostu świetnie się bawić.

Fundacji Euroweek dziękujemy za przyjazd i inspiracje do dalszego działania na rzecz promowanie języka angielskiego wśród dzieci. Wraz z Dyrekcją naszej szkoły jesteśmy pełni pomysłów związanych z podniesieniem motywacji do nauki języków obcych.

 

Katarzyna Tadla-Czmyr