Jarmark Bożonarodzeniowy.

W dniu 15 grudnia 2023 r., tradycyjnie jak od kilku lat w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Dyrekcje, nauczycieli, pracowników ZSP w Wysokiej wspólnie z Radą Rodziców.

Podczas kiermaszu każda z klas na przygotowanym przez siebie stanowisku wystawiła różnorodne wyroby związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Dzieci przedstawiły piękne jasełka, podczas których dostarczyły wszystkim wiele wzruszeń, tak jak podczas koncertu kolęd Bożonarodzeniowych.

Prężnie działała kawiarenka. Odbył się również mecz piłki siatkowej rodzice- nauczyciele, uczniowie -  drużyna sołtysa.

Festyn był bardzo udanym spotkaniem dla wszystkich uczestników.