Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2020/2021

 

KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

I SEMESTR OD 1.09.2019 – 15.01.2021

II SEMESTR OD 01.02.2021 – 25.06.2021

FERIE ZIMOWE 18.01.2021 – 31.01.2021

L. p

Data

Wydarzenie

Uwagi

 1.  

1.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

kasy I a, b, c godz. 8:30

klasy  I d, e ,f godz. 9:30

klasy IV a, b, c godz. 10:30

 

klasy IV d, e, f godz. 12:00

 

klasy V –VIII według harmonogramu

 

 1.  

08.09.2020

Rada Pedagogiczna . Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego.

Godz. 16.30

 1.  

09.09.2020 – 10.09.2020

Zebrania z rodzicami kl.1-3

Godz.17.00

 1.  

09.09.2020

Zebrania z rodzicami

 klas 8

 klas 7

Godz.17.00

 1.  

10.09.2020

Zebrania z rodzicami

klas 4

klasa  5

 klasa 6

Godz.17.00

 1.  

14.10.2020

Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

 

 1.  

03-04.11.2020

Zebrania i konsultacje kl.1-3

Konsultacje 16.00 – 17.00

Zebranie godz.17.00

 1.  

05.11.2020

Zebrania i konsultacje z rodzicami

klas 4-8

Konsultacje 15.30 – 17.00

Zebrania godz.17.00

 1.  

11.11.2020

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

 

 1.  

Do 10.12.2020

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania na I semestr

Przez Dziennik Librus

 1.  

10.12.2020

Zebrania i konsultacje z rodzicami

 klas 4-8

Konsultacje 15.30 – 17.00

Zebrania godz.17.00

 1.  

08-09.12.2020

Zebrania i konsultacje kl.1-3 – informacja o osiągnięciach na pierwszy semestr(opisowo)

Konsultacje 16.00 – 17.00

Zebranie godz.17.00

 1.  

23.12 – 31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna.

 

 1.  

1.01.2021

Nowy Rok – dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

 

 1.  

6.01.2021

Trzech Króli – dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

 

 1.  

7.01 -8.01.2021

Dni Dyrektorskie

 

 1.  

12.01.2021

Ostateczne wystawienie ocen za semestr I

Do godz.16:00

 1.  

14.01.2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za semestr I

Godz.

 1.  

04.02.2021

Rada podsumowująca za I semestr

Godz.

 1.  

 

Ferie zimowe 18.01.2021 – 31.01.2021

 

 1.  

09-10.03.2021

Zebrania i konsultacje kl.1-3

Konsultacje 16.00 – 17.00

Zebranie godz.17.00

 1.  

11.03.2021

Zebrania i konsultacje z rodzicami

klas 4-8

1.Spotkanie z rodzicami klas VIII w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty

2. Spotkanie  z rodzicami klas VII w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Konsultacje 15.30 – 17.00

Zebrania godz.17.00

 

 

 1.  

1.04.-06.04.2021

Przerwa   wiosenna

 

 1.  

05.2021

05.2021

05.2021

Egzamin ósmoklasisty

 – j. polski

– matematyka

 – j. obcy nowożytny

 

 1.  

03.05.2021

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

 1.  

Do 14 maja 2021

 Informacja o wszystkich przewidywanych ocenach na zakończenie roku szkolnego

Przez Dziennik Librus

 1.  

19-20.05.2021

Zebrania i konsultacje kl.1-3

Konsultacje 16.00 – 17.00

Zebranie godz.17.00

 1.  

21.05.2021

Zebrania i konsultacje z rodzicami

klas 4-8

Konsultacje 15.30 – 17.00

Zebrania godz.17.00

 1.  

03.06.2021

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

 1.  

04.06.2021

Dzień Dyrektorski

 

 1.  

15.06.2021

Ostateczne wystawienie ocen

Do godz.16:00

 1.  

17.06.2021

Rada klasyfikacyjna

 

 1.  

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego.