Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej

 

Z okazji Dnia Unii Europejskiej, który obchodzimy 9 maja, odbył się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokie Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas V. Każdą klasę reprezentowało  czterech uczniów, którzy mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą o krajach Unii Europejskiej z dziedzin: geografii i gospodarki, historii, muzyki, literatury, sztuki oraz symboli poszczególnych państw. Każda drużyna miała możliwość wylosowania pytania o różniej wartości punktowej.

Po zaciętej walce miejsce I zajęła klasa V B, II miejsce zajęła klasa V D, III miejsce klasa V E, wyróżnienia otrzymali uczniowie klas -  V A, V C, V F.

Uczniowie świetnie się bawili i poszerzyli swoją wiedzę o krajach Unii Europejskiej. Po zakończonym konkursie uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz punkty z zachowania.

Organizatorem konkursu była pani Monika Śliwińska oraz pani Joanna Gładysz.

 

Opracowała

Joanna Gładysz