Oddział "0" - dyżur w lipcu

Szanowni Państwo,

w miesiącu lipcu dyżur pełni oddział "zero" przy szkole podstawowej w ZSP w Bielanach Wrocławskich.

 

W czasie przerwy w funkcjonowaniu oddziału "zero" przy szkole podstawowej w ZSP w Wysokiej rodzic może skorzystać z usług  dyżurującej placówki pod warunkiem złożenia w sekretariacie ZSP w Bielanach Wrocławskich w dniach 13.05 do 24.05.2019 wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkola na okres przerwy wakacyjnej. 

Wniosek do pobrania znajduje się w załączniku do ogłoszenia. Należy go złożyć w 3 egzemplarzach.