Oddział "0" przy Szkole Podstawowej - informacje dla rodziców.

Oddział „0” przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej – informacje dla rodziców.

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta Gminy Kobierzyce wszystkie dzieci 6-letnie, które nie zakwalifikowały się do oddziału „0” Przedszkola Samorządowego w ZSP   w Wysokiej będą przyjęte do oddziału „0” przy Szkole Podstawowej w ZSP w Wysokiej.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów organizacyjnych nowego oddziału zostaną Państwu przekazane na spotkaniu, które planowane jest na ostatni tydzień czerwca.

O terminie, miejscu i godzinie spotkania zostaną Państwo poinformowani imiennie.

 

Dyrektor ZSP w Wysokiej

Halina Frodyma