Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej
 na rok szkolny 2019/2020

 

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż.”

                                                                                                                                                             Janusz Korczak

 

 

 

Program Pracy Samorządu Uczniowskiego jest:

- spójny z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym;
- zbieżny w kształtowaniu odpowiednich postaw i umiejętności;
- budowany przez wszystkie podmioty środowiska szkolnego.

 

 

Program  spełnia podstawowe funkcje:
- wprowadza uczniów w role społeczne;
- przekazuje wartości społeczne;
- przygotowuje do pracy nad sobą;
- przygotowuje do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym;

- kształtuje umiejętność planowania zadań i ich urzeczywistniania.
 

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.   
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 •  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

 

Założenia na rok szkolny 2019/2020

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu szkolnym
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, poprzez rozmowy z uczniami, spotkania Samorządów klasowych
 • całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”
 • uruchomienie radiowęzła (puszczanie muzyki na 2 przerwach 9.05 -9.15 i 11.45-11.55)
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem
 • współpraca z miejskimi instytucjami obywatelskimi oraz fundacjami, organizującymi akcje charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych
 • działania Wolontariatu

 

miesiąc

zadanie

Kto realizuje

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Spotkanie organizacyjne - Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego, ustalenie harmonogramu zadań, określenie terminu realizacji;

 1. Prezentacja planu pracy przed uczniami klas 4-8;

3. spotkanie z kandydatami do SU przedstawienie planu prezentacji swoich kandydatur (09.09.19);

4. Wybory do SU (30.09.19)-

5. Wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

6. Realizacja projektu „CzytajMy”

Uczniowie klas starszych w ramach projektu czytają dzieciom w grupach przedszkolnych.

 

 

 

SU

 

 

 

SU

SU

 

SU

 

 

Klasy 4-8

 

SU

 

 

październik

 

 1. Obchody Dnia Edukacji Narodowej- życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły;
 2. Wykonanie portretu nauczyciela;
 3. Realizacja projektu „CzytajMy”;
 4. Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie konkursu na zbiórkę karmy dla wrocławskiego schroniska dla zwierząt w ramach akcji "Październik - miesiącem dla zwierząt";
 5. Konkurs na najpiękniejszą dynię.

 

 

 

 

SU

RR

 

chętni uczniowie

klasy 4-8

SU i wolontariat

 

 

 

 

SU

listopad

1. Rozstrzygnięcie i wręczenie dyplomów laureatom konkursu: na najpiękniejszą dynię;

2.Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu, wystawienie pocztu sztandarowego;

3.Dzień Życzliwości przygotowanie plakatów informujących o tym dniu

5.Andrzejki – stoiska z wróżbami;

6. Realizacja projektu „CzytajMy”;

 

7. Rozpoczęcie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek";

 

Opiekunowie SU

 

 

Klasy 4-8

 

 

SU i psycholog

 

 

SU klasy 4-8

 

Zainteresowani uczniowie

 

SU

grudzień

 

1. Mikołajki dla klas 4-8 (czerwony strój)

 

2. IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

3. „Boże Narodzenie w pudełku po butach” zbiórka darów materialnych dla ubogich i potrzebujących - akcja we współpracy z Wolontariatem szkoły;

4. Realizacja projektu „CzytajMy”;

 

5. Życzenia świąteczne dla społeczności szkolnej

 

SU

 

Nauczyciele WF

 

SU i wolontariat

 

 

 

SU

 

Radiowęzeł

styczeń

 

 1. Realizacja projektu „CzytajMy”;
 2. Bal karnawałowy;
 3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Rozpoczęcie akcji „Góra grosza” we współpracy z wolontariatem.

 

SU , klasy 4-8

RR

 

Opiekunowie

 

SU i wolontariat

luty

 1. Poczta walentynkowa: roznoszenie życzeń walentynkowych;
 2. Opracowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

SU

 

Opiekunowie

 

marzec

 1. Obchody  Dnia wiosny (Zielony strój);

 

 1.  Realizacja projektu „CzytajMy”;

 

 1. Międzynarodowy Dzień Czytania Tolkiena;

 

 

 

 1. Zakończenie akcji „Góra grosza”.

SU

 

SU, Klasy 4-8

 

 

SU we współpracy z

nauczycielami j. polskiego i j. angielskiego

 

SU i wolontariat

kwiecień

1.Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły;

2.Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów i nauczycieli o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

3.Obchody Dnia Ziemi – konkurs na plakat;

4.Realizacja projektu „CzytajMy”;

 

 1. Międzynarodowy Dzień Książki.

 

Radiowęzeł

 

 

Radiowęzeł

 

 

 

SU kl.4-8

 

 

 

 

SU

maj

 1. Dzień Patrona Szkoły uroczystości szkolne;
 2. Konkurs na plakat/pracę związaną z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 3. Realizacja projektu „CzytajMy”;

 

SU klasy 4-8

 

 

SU z wychowawcami

czerwiec

1.Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020;

2.Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2019/2020;


3.Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2019/2020; wystawienie pocztu sztandarowego.

 

 

SU

 

 

Opiekunowie SU

 

 

 

 

 

Radiowęzeł

 

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej:

mgr Kamila Nazarkiewicz i mgr Izabela Wąsik-Syta