Podziękowania

"Pomaganie jest dziecinnie proste ... i bez focha"

Zebraliśmy   89 839 zł i wciąż zbieramy...

 

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom, Rodzicom, Sponsorom i Pracownikom ZSP w Wysokiej

za udział i pomoc w 27 Finale WOŚP zorganizowanym w naszym Zespole.

 

Okazywana dobroć i serce zawsze do nas wraca... 

Dyrekcja ZSP w Wysokiej

 

 

 

Podziękowania