Potwierdzenie woli zapisu dziecka o kl.I - termin do 22 maja

Szanowni Państwo,

prosimy o pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I.

Deklarację należy złozyć w sekretariacie szkoły do 22 maja 2019r.