ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 100 LAT WOLNEJ POLSKI

Dnia 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Wysokiej miała miejsce uroczystość z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tragedię zaborów i walkę Polaków o wolność. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha Narodu Polskiego, który przez 123 lata niewoli nieustannie dążył do odzyskania niepodległej ojczyzny. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w walkę o wolną Polskę. Uczniowie klasy 4-8 recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawiło, że w zabieganiu życia codziennego, przystanęliśmy na moment, by wspomnieć naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Dzień ten dla wielu był żywą lekcją patriotyzmu i historii. W tym ważnym dla nas dniu gościliśmy w naszej szkole Wójta Gminy Kobierzyce, Ryszarda Pacholika, który wraz z przedstawicielami Rady Rodziców w składzie: Piotr Kuropiej, Renata Jędrzejko, Magdalena Lityńska wręczali nagrody w ramach projektu „Szkoła Młodych Patriotów”. Nie zabrakło również sołtysa wsi Wysoka, Stanisława Iwacha. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce, dlatego też reprezentacja naszej szkoły (poczet sztandarowy) brała 11 listopada 2018 roku udział we mszy świętej, która odprawiona została w Kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Kobierzycach. Po ceremonii poczty sztandarowe przemaszerowały ulicami miasta do hali widowiskowo-sportowej, gdzie odbywały się dalsze uroczystości związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tej uroczystości, pomogły stworzyć nastrój patriotyzmu, zadumy i radości z daru, który mamy – wolnej Polski.