SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ pt. „MÓWIĘ CORAZ PIĘKNIEJ” - ROZWÓJ MOWY DZIECKA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ
pt. „MÓWIĘ CORAZ PIĘKNIEJ”
INFORMACJE DLA RODZICÓW

ROZWÓJ MOWY DZIECKA
• Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Człowiek nabywa tej umiejętności w ciągu całego swojego życia w kontaktach z ludźmi.
• Dziecko zanim opanuje mowę, posługuje się takimi środkami komunikacji jak krzyk, gestykulacja, mimika twarzy.
• Przed samym procesem mówienia, dziecko najpierw uczy się rozumieć mowę.
• Ważną rolę w rozwoju mowy odgrywają osoby z najbliższego otoczenia.
UWAGA!
Oddychanie, karmienie, połykanie jest wstępem do poprawnej artykulacji.
1. Jedzenie jest czynnością, w której biorą udział wargi, język, podniebienie, żuchwa.
2. Ruchomość i sprawność tych narządów dobrze wykształcona podczas jedzenia, jest niezbędna przy mowie artykułowanej.
3. Poprawny sposób jedzenia wzmacnia mięśnie twarzy i jamy ustnej. Te same narządy, które biorą udział w jedzeniu, służą do wymawiania poszczególnych głosek.
4. Ważne jest, aby starszym dzieciom posiadającym uzębienie podawać pokarmy wymagające gryzienia i żucia.
5. Prawidłowej budowie zgryzu sprzyja jedzenie owoców ze skórką, żucie surowej marchewki, skórki chleba
6. Należy dbać o drożność nosa naszych pociech oraz pamiętać o tym, że dziecko powinno mieć zamkniętą buzię podczas snu, spaceru.
7. Otwarte usta powodują obniżenie napięcia mięśni żuchwy, wypaczenie funkcji języka, anomalie zgryzu, prowadzą do częstych nieżytów górnych dróg oddechowych.
8. Wytworzeniu nawyku zamykania ust może być pomocna czapka z zapięciem pod brodą.
Połykanie
9. W rozwoju osobniczym wyróżniamy dwa typy połykania, tzn. niemowlęcy typ połykania i dojrzały.
• Ten pierwszy- niemowlęcy, polega na tym, że podczas ustnej fazy połykania niemowlę wsuwa język pomiędzy bezzębne jeszcze dziąsła, spostrzega się w tym momencie silne napięcie warg. Ten typ połykania z czasem zanika, w miarę wyrzynania się kolejnych zębów mlecznych.
• Pod koniec 3 roku życia dziecko powinno przełykać tak, jak osoba dorosła, tzn. przy zwartych zębach, a koniec języka powinien być ułożony na podniebieniu tuż za górnymi siekaczami, wargi powinny być rozluźnione. Jest to dojrzały typ połykania

Opracowała:
Barbara Bartkowiak – logopeda szkolny

Wykorzystano materiał p. Magdaleny Bartosiewicz-Żegoty