SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ pt. „MÓWIĘ CORAZ PIĘKNIEJ” - LOGOPEDA RADZI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ
pt. „MÓWIĘ CORAZ PIĘKNIEJ”

LOGOPEDA RADZI

Zaburzenia mowy u dzieci przejawiają się w różny sposób i mają różny stopień nasilenia. Nawet pozornie niewielkie, szczególnie u małych dzieci, mogą wywołać niekorzystne skutki dla ich rozwoju i funkcjonowania.
Rozwój mowy jest związany z całokształtem procesów rozwojowych, stąd defekt może być objawem np. obniżonej sprawności motorycznej, nieprawidłowej lateralizacji, zaburzeń w zakresie procesów emocjonalnych i społecznych. W praktyce rzadko spotyka się czyste postacie zaburzeń mowy. Zwykle mają one charakter sprzężony. Za wadliwą uznajemy wypowiedź: słabo słyszalną, mało zrozumiałą, nieprzyjemną w odbiorze, zawierającą zniekształcone dźwięki, o zaburzonym rytmie i tempie mowy, niepoprawną gramatycznie.
Wymienione wady muszą jednak uwzględniać wiek dziecka i tempo rozwoju mowy obserwowane przez specjalistę. Nie można wymagać od dziecka poprawności artykulacyjnej przed ukończeniem piątego, a według innych autorów, siódmego roku życia.
Opanowanie mowy uzależnione jest od wielu czynników:
- stopnia sprawności aparatu artykulacyjnego - wargi, język, policzki, podniebienie, uzębienie,
- aparatu fonacyjnego (krtań, gardło, jama nosowa),
- aparatu oddechowego (płuca, oskrzela, tchawica),
- układu nerwowego,
- narządu słuchu.
Istotny jest także poziom rozwoju umysłowego i emocjonalnego oraz odpowiednie warunki środowiskowe i społeczne.
Nieobojętny jest również stan górnych dróg oddechowych i obciążenia dziedziczne. Wadliwe funkcjonowanie któregokolwiek z tych elementów komplikuje prawidłowe kształtowanie i rozwój mowy.
Wczesna konsultacja specjalistyczna (laryngolog, foniatra, ortodonta, psycholog, pedagog specjalny, neurolog, logopeda) ma szanse zapobiec pogłębianiu wad i pomóc dziecku usunąć już istniejące pod okiem logopedy.

ZACHĘCAM PAŃSTWA DO KONTAKTU ZE SPECJALISTAMI W CELU POSZUKIWANIA PRZYCZYN NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU MOWY DZIECI. W WIELU PRZYPADKACH BEZ PRAWIDŁOWEGO LECZENIA TERAPIA LOGOPEDYCZNA MOŻE OKAZAĆ SIĘ BEZSKUTECZNA.

Wybór materiału i opracowanie:
mgr Barbara Bartkowiak – logopeda szkolny, specjalista neurologopeda