Tydzień Przedsiębiorczości.

W dniach 20-24 listopada 2023 roku nasza szkoła włączyła się w  ogólnoświatową inicjatywę z okazji Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród ludzi młodych. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który rozpoczął się w 2008 roku  byli: ówczesny premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm.

To już szósta edycja tej akcji podjęta w ZSP w Wysokiej.  Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, zdobywanie wiedzy z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów czy własnej marki. Rokrocznie poszerzamy wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i funkcjonowania gospodarki rynkowej.

            W ramach tegorocznej akcji uczniowie klas IV-VIII podjęli szereg działań m.in.: stworzyli „Jesienne drzewo kompetencji społecznych”, a także „Pociąg do pasji”, obrazujące zainteresowania i zdolności dzieci, które ułatwią zrozumienie wpływu kompetencji społecznych na dalsze decyzje edukacyjno-zawodowe. Z kolei podczas warsztatów „Przedsiębiorstwo w praktyce” uczniowie klas siódmych skorzystali z możliwości odwiedzenia firmy produkcyjnej w Mokronosie Dolnym, gdzie dowiedzieli się jak przebiega proces produkcyjny i jakie decyzje każdego dnia musi podejmować przedsiębiorca, aby jego działalność przynosiła korzyści finansowe i prawidłowo funkcjonowała na konkurencyjnym rynku

            Wzorem lat ubiegłych, do realizacji celów Tygodnia Przedsiębiorczości  zaproszeni zostali również absolwenci naszej szkoły, którzy podzieli się własnymi doświadczeniami oraz podjętymi wyborami edukacyjno-zawodowymi. Niektórzy z nich to już studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy wprowadzili naszych uczniów, podczas zajęć informatycznych    w techniki i zasady gier w obrocie giełdowym.

            Podczas corocznych spotkań „Człowiek z pasją” zagościli u nas mistrzowie świata  i Europy, olimpijczycy: sztangista Mariusz Jędra oraz wioślarz Paweł Rańda, którzy opowiedzieli o swoim zawodowych osiągnięciach, wyborach i ciężkiej pracy, dzięki której mogli rozwinąć swoje pasje i zainteresowania. Warsztatom przyświecała myśl  „w każdym    z nas drzemie mistrz” i to od każdego z nas zależy, jak wiele można osiągnąć dzięki determinacji, wytrwałości i przedsiębiorczość.

            Zakończeniem działań była akcja „Przedsiębiorczość jest w nas…” podczas której uczniowie prezentowali ciekawe zawody poprzez kreatywne przebranie się. Najlepsi zostali nagrodzeni i otrzymali dyplomy.

            Ponadto uczniowie klas VII i VIII odwiedzą w najbliższym czasie NBP i sąd, gdzie poznają zasady funkcjonowania instytucji państwowych, systemu bankowego oraz sądownictwa. 

Działania podjęte w ramach inicjatywy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, zaprezentowały całe spektrum postaw powiązanych ze słowem przedsiębiorczość.  Z pewnością przyczyniły się do poszerzenia  wiedzy z zakresu ekonomii i gospodarki rynkowej. Pozwoliły rozpoznać własne predyspozycje, a także umiejętności i zainteresowania rówieśnicze. Warto również wspomnieć, że akcja ta ma charakter cyklicznych i z pewnością w przyszłym roku znów zostanie podjęta.


Organizatorzy: A. Marcinek,  J. Gładysz, E. Jęchorek, K. Nazarkiewicz