UMOWA NA WYŻYWIENIE DZIECKA W ZSP W WYSOKIEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się plik z umową na wyżywienie dziecka w ZSP w Wysokiej z możliwością korzystania z obiadów od 1 Listopada. Druk umowy należy wypełnić w TRZECH egzemplarzach i umieścić (3 kpl.) w urnie z napisem SEKRETARIAT, znajdującej się w wejściu głównym do szkoły.

Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola czytelnie, a każdy egzemplarz umowy czytelnie podpisać.

Dietetyk/Intendent