Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klasy 4-8 rok szkolny 2023/24.