„Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej”

 

02.09.2022 r.

Informacje o przystąpieniu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Wysokiej do programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zapewnienie równego dostępu do edukacji             w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej”.

 

Program skierowany jest do uczniów  klas II i III  edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej  w Wysokiej, w tym  dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Okres rekrutacyjny na poniższe zajęcia  trwa od 05.09.2022 do 16.09.2022 : 

 1. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze  w klasach II – 12 uczniów,  w   klasach III – 12 uczniów,
 2. Zajęcie geometria w praktyce życia codziennego w  klasach  VII - 12 uczniów,  w klasach VIII – 12 uczniów,
 3.  Zajęcia laboratoryjne chemiczno - fizyczne w klasach VI – 12 uczniów, w klasach VII - 12 uczniów,
 4. Zajęcia teatralne w klasach V - 24 uczniów.

  Gmina Kobierzyce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych  w  Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej

   

  Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych  i umiejętności uniwersalnych 424 uczniów i uczennic uczęszczających do szkół: SP w Pustkowie Żurawskim, SP w  Pustkowie Wilczkowskim, SP  w Wysokiej i SP w Kobierzycach poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r.

  Dofinansowanie projektu z UE: 297 221,51 zł: