Zespół Szkolno-Przedszkolny uzyskał Certyfikat Szkoła Młodych Patriotów