ZSP w Wysokiej zatrudni nauczycieli matematyki, fizyki i wychowania przedszkolnego

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wysokiej zatrudni od września 2019r. w pełnym wymiarze godzin nauczyciela matematyki, fizyki oraz trzech nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie szkoły lub przesłanie ich drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat-szkola@zspwysoka.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych obligatoryjnie należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wysokiej.

Szczegółowe informacje na temat administratora oraz przetrwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce RODO.

 

ZałącznikRozmiar
Image icon logo_4_1.jpg1.55 MB