Konkurs biologiczno-chemiczno-geograficzny "Powietrze, woda, gleba - dobra niezastąpione".

W dniu 27 listopada 2018 r. odbył się międzyszkolny etap II edycji konkursu biologiczno-chemiczno-geograficznego "Powietrze, woda, gleba - dobra niezastąpione". Konkurs składał się z części doświadczalnej i pisemnej. Zadaniem uczniów było wykonanie samodzielnie doświadczeń chemicznych, rozpoznanie procesów biologicznych oraz zaznaczenie na mapie świata głównych rzek, jezior i mórz.
Poziom wiedzy i umiejętności uczniów był wyrównany.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
II miejsce Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
IV miejsce Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Mazowieckiego

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Dagmara Iwach , Anna Górska , Aleksandra Marcinek