Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

 

1.  Od 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP
w Wysokiej zostaną uruchomione w klasach I-III   zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

2. Realizacja podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – zdalne nauczanie.

3. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „O szkole®wnioski do pobrania” umieszczona jest karta deklaracji na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, którą należy wypełnić i przesłać do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2020 r.

4. W czasie trwania zajęć opiekuńczo – wychowawczych uczniowie nie będą spożywać obiadów.

5. Dnia 28.05.2020 r. szkoła będzie zamknięta ze względu na brak wody.