Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 18 – 29. 03. 2019 r. prowadzone będą zapisy uczniów do klas I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej

(zapisy dotyczą dzieci z obwodu szkoły tj. Ślęza, Wysoka).

Podstawa prawna: art. 133 pkt 1 - 3 Prawa oświatowego

( Dz. U. 2018 poz. 996)

 

Termin składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej (dzieci spoza obwodu) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydanta warunków lub kryteriów branych pod uwagę na rok szkolny 2019/2020  - 29 kwietnia - 14 maja 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce, w tym z harmonogramem czynności oraz kryteriami w postępowaniu rekrytacyjnym.

Poniżej znajduje się Karta zapisu dziecka do Szkoły (do pobrania).