Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 27.04 – 25. 05. 2020 r. prowadzone będą zapisy uczniów do klas I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w ZSP w Wysokiej.

Podstawa prawna: art. 133 pkt 1 - 3 Prawa oświatowego

( Dz. U. 2018 poz. 996)

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce, w tym z harmonogramem czynności oraz kryteriami w postępowaniu rekrytacyjnym.